18 de gener 2008

TV Cabo es fa amb el 100% de el seu competidor "TV Tel"

La nova plataforma satelital portuguesa TVTEL serà pròximament adquirida pel major operador lus de telecomunicacions per cable i satèl·lit, TV Cabo, al costat del banc d'inversions CaixaBI.

D'aquesta manera, TV Cap es farà amb el 20 per cent de TVTEL, mentre que CaixaBI posseirà el 80 per cent restant. Però l'operació final passa perquè TV Cap compri aquest 80 per cent del banc, moviment subjecte a la aprobació ulterior de les Autoritats portugueses de la Competència. Seguint aquest anunci, l'empresa PTM (casa matriu de TV Cap) també ha anunciat el seu desig d'integrar totalment TVTEL en l'oferta de TV Cabo, considerant que aquesta integració generarà sinergies significatives a nivell d'adquisició i gestió de continguts, així com del màrqueting i costos de manteniment i operativitat de xarxes.