04 de gener 2008

La Comissió Europea vol acabar amb el P2P al 2008

La Comissió Europea "vol promoure procediments de cooperació (codis de conducta) entre els proveïdors d'Internet, els titulars dels drets de propietat intel·lectual i els consumidors per a assegurar una adequada protecció dels drets d'autor i una cooperació més estreta en la lluita contra la pirateria i la compartició d'arxius no autoritzada.

El Diari Público utilitza com titular per a l'article "Europa es prepara per a matar a l'Emule en 2008". Recordem que a França descarregar de xarxes d'intercanvi com Emule o Bittorrent suposa el tall del servei si l'usuari s'excedeix en les seves descàrregues, ara Brussel·les busca arribar a un acord amb els operadors europeus ja que aquests poden limitar i filtrar el tràfic P2P.

La Comissió Europea vol tenir, a mitjans de 2008, una proposta de regulació per al Parlament Europeu dirigida a crear un mercat únic de continguts distribuïts a través d'Internet. Perquè això funcione és necessari tallar la descàrrega il·legal de continguts a través de les xarxes de P2P.

Extracte de ADSLZone.net