19 de novembre 2007

La banda ampla costa a Espanya un 20% més que en la resta d'Europa

La comissària europea de la Competència, Neelie Kroes, ha dit que els consumidors espanyols paguen un 20% més per la banda ampla que la resta d'Europa i que aquesta situació és "preocupant" perquè no respecta la competència.

La comissària s'ha mostrat a favor d'acudir als tribunals quan no s'està d'acord amb una decisió. No obstant això, Kroes considera que el consumidor espanyol paga un 20% més de terme mitjà que qualsevol consumidor europeu i que la banda ampla és un camp important al que s'hauria de deixar que tots tinguen accés.

Kroes ha assenyalat que la CE està intentant que els consumidors que paguen més en un mercat en el qual hi ha abús de posició de domini puguen recuperar el que han pagat de més. Com responsable d'un mercat de 500 milions de consumidors, Kroes ha destacat la importància de la política de la competència i ha dit que la Comissió no accepta la situació que es viu en alguns països com Espanya, on els consumidors paguen molt més que en altres estats membres per l'energia o les telecomunicacions.

En aquest sentit, ha assenyalat que no haurien d'existir sistemes de protecció nacional i que els preus dels serveis han de ser justs per la competència i no per proteccionisme.

Vist a ElMundo.es